CVRM Spreekuur

CVRM

Preventiespreekuur hart– en vaatziekten (Cardio-vasculair Risico Management)

In de praktijk houden wij een preventiespreekuur hart- en vaatziekten. Dit spreekuur wordt verzorgd door de praktijkverpleegkundigen en assistentes. In deze folder noemen wij ze voor het gemak ‘zorgverlener’.

Het spreekuur heeft als doel een al ingezette behandeling te vervolgen of om inzicht te krijgen in uw risico op hart– en vaatziekten.

Voor wie is dit spreekuur bedoeld

Het is bedoeld voor patiënten:

  • met een eerder doorgemaakt hart-, herseninfarct en/of vaataandoeningen die hiervoor niet meer onder behandeling zijn van een specialist.

  • met een vastgesteld verhoogd risico op hart- en vaatziekten zoals bijv. te hoge bloeddruk, te hoog cholesterol, roken, overgewicht. 

Waarom naar het preventiespreekuur

Als u een hart- of vaataandoening heeft gehad wordt u door de specialist na een periode van enkele maanden of soms jaren weer terugverwezen naar uw huisarts omdat u ‘stabiel’ bent.

Ook kan het zijn dat uw huisarts of andere zorgverlener bij u een verhoogd risico op hart- en vaatziekten heeft vastgesteld tijdens een eerder consult.

De zorgverleners in de huisartsenpraktijk zijn gespecialiseerd in het opsporen en behandelen van risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten. Tijdens het preventiespreekuur hart- en vaatziekten kunt u bij hen terecht voor controle en begeleiding.

Het consult

Voorafgaand aan de eerste afspraak

U wordt verzocht om nuchter bloed te laten prikken. Er wordt gecontroleerd op onder andere cholesterol, suiker en nierfunctie.

Het gesprek met de praktijkverpleegkundige of assistente

De zorgverlener zal samen met u de laboratoriumuitslagen doornemen. Tijdens het consult wordt ook uw bloeddruk en uw gewicht gemeten en gesproken over uw huidige leefstijl.

In overleg met u gaan we vervolgens een plan maken waardoor uw risico op hart- en vaatziekten verlaagd kan worden. De preventiezorgverlener kan u hierbij begeleiden.

Daarnaast kunt u ook uw vragen of klachten bespreken.

Duur

Voor het consult wordt 20 minuten uitgetrokken.

Vervolg

Afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken en het samen gemaakte plan zullen er vervolgafspraken met u gemaakt worden. In principe is het de bedoeling dat de hierboven beschreven onderzoeken minimaal één keer per jaar zullen plaatsvinden.

Wij hopen dat wij u hiermee voldoende informatie hebben gegeven. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de praktijk.

Laboratorium onderzoek

Laboratorium onderzoek – nuchter zijn

Voor bloedonderzoeken moet u soms nuchter zijn. De uitslag kan beïnvloed worden door eten, drinken en medicijnen.

Als u nuchter moet zijn betekent dit dat u 8 uren voorafgaand aan het onderzoek niets meer mag eten of drinken.
Een klein beetje water of thee zonder suiker is wel toegestaan.

Indien u medicijnen gebruikt neemt u deze dus pas in na het onderzoek.
Twijfelt u over inname van uw medicijnen, overleg dit dan even met uw zorgverlener.

Mocht u nog niet het formulier voor het laboratorium hebben ontvangen, dan kunt u deze vragen aan de assistente bij de balie. Vraag dan naar het labformulier voor het preventiespreekuur hart- en vaatziekten.

Afspraak maken preventiespreekuur

U kunt zelf een afspraak maken voor het spreekuur, telefonisch via de assistente. Geeft u dan door dat u een afspraak wilt maken voor het ‘preventiespreekuur’.

Indien u een week daarvoor bij het laboratorium bent geweest zijn de uitslagen wel bekend en kunnen dan met u besproken worden door de zorgverlener.

Kosten preventiespreekuur

Het preventiespreekuur is een ‘zorgprogramma’ waar wij als praktijk aan meedoen.

Voor u zijn hier geen kosten aan verbonden, wij ontvangen wel een vergoeding van uw zorgverzekeraar. Dit gaat niet af van het eigen risico.

Het laboratoriumonderzoek gaat wel af van uw eigen risico.

Als u geen afspraak voor controle wilt

Heeft u een brief gekregen met daarin een uitnodiging voor het Preventiespreekuur hart- en vaatziekten en wilt u hiervan geen gebruik maken?

Wij verzoeken u om ons dit te laten weten. In de brief leest u hoe u zich kunt afmelden.

 

Verdere algemene informatie:           www.thuisarts.nl

www.hartstichting.nl